Olycksfallsförsäkring

Barn och unga är försäkrade, för olycksfallsskador, i barnomsorgen och skolan samt då de går till och från verksamheterna. 

Skadeanmälan

Skadeanmälan skall göras skriftligt till försäkringsbolaget Sverigeskador. Blankett hittar du på företagets hemsida. Har du frågor ska du kontakta bolaget SRF, som upphandlat försäkringarna, direkt.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas av behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste SRF kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse kan du beställa taxiresa. Uppgifter om adresser, skoltider mm lämnas till taxi. 
  • Anmäl skadan skriftligt till SRF även om inga kostnader uppstått. Anmälan kan också göras via webben där du också hittar blankett för skadeanmälan i pdf-format.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa

Kortfattad information finns i försäkringsbeskedet (2 sidor, PDF) till höger.

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet inom barnomsorg och skola, men även i andra aktiviteter, såsom prao, APU och praktikperioder, skolans fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter med eller utan övernattning, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av verksamhetschef/rektor samt barn placerade i kontakthem.

Försäkrade på heltid är personer som är placerade i fosterhem/familjehem/jourhem eller i omsorgsverksamhet enligt lag, samt ensamkommande, asylsökande barn.

Försäkringen gäller t o m 2016.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation