Viktig information!

ABC för ungdomar som sommarjobbar via Sigtuna kommun 2016- viktigt att läsa hela dokumentet.

Här kommer en lathund till dig med information och frågeställningar som du kan tänkas undra över som sommarjobbare. Hittar du inte svar på det du letar efter så tveka inte att kontakta sommarjobbsförmedlingen.

Anställningsinformation

Du får gärna kontakta din arbetsplats och höra efter om när, var och hur du ska börja ditt arbete, förutsatt att de inte hinner före er. Du kan fråga om du bör ha speciella kläder och hur det här med lunch går till och vem du kontaktar om du blir sjuk osv. På första dagen hoppas vi att du får en rundtur, där de visar dig var allt finns, tänk på att kolla in utrymningsvägar och du får passa på att hälsa på övrig personal.

Anställningsform

Du är anställd och är timavlönad av Sigtuna kommun. Du får inbjudan till avtalsskrivning i samband med ditt sommarjobbserbjudande. Detta sker i slutet av april fram till mitten av maj. Då ska du ha med dig skatte-, och Nordeablankett (se ”Lön”).

Anställningstid

En period med tre angivna veckor per ungdom.

 • Period 1 13/6 – 3/7 (v.24-26)

 • Period 2 4/7 – 24/7 (v.27-29)

 • Period 3 25/7 – 14/8 (v.30-32)

Arbetskläder

Vissa arbetsplatser lånar ut kläder eller bidrar med t-shirt el dyl. Några vill att man ska ha diskreta kläder och kanske inte allt för synliga kroppssmyckning etc. Bekväma skor kan vara bra om du står och går mycket. Fråga gärna vad som gäller innan du börjar.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren/arbetsplatsen har samma ansvar för arbetsmiljöfrågor när det gäller anställda sommarjobbare som för alla anställda. I frågor som rör arbetsmiljön är det arbetsgivaren, på arbetsplatsen, som tillsammans med facket har ansvar för att lösa eventuella problem.

Arbetsmiljö kan delas in i två delar:

 - fysisk arbetsmiljö; lokaler, arbetsplatser, maskiner o andra arbetsredskap

 - psykisk arbetsmiljö; klimatet i arbetsgruppen, bemötande från arbetskamrater och chefer etc.

Arbetsskada

Hanteras på samma sätt som för övrig personal. Är du minderårig bör en förälder kontaktas. Informera även sommarjobbsförmedlingen via telefon eller epost om något händer.

Arbetstider

Sommarjobbaren följer de arbetstider som gäller för arbetsplatsen. I övrigt följs arbetsmiljölagen för barn och ungdom. Tid för lunch och eventuella raster är utöver de angivna 7 timmarna. Anteckna gärna dina tider så du ser att de stämmer med lönespecifikationen. I det fall kväll/skift/helgarbete ingår och schemaläggs ersätts du för obekväm arbetstid enligt gällande kollektivavtal eller likvärdigt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna får gärna variera men det är viktigt att de är tydliga, undrar du över något så fråga, det brukar vara uppskattat och visar på intresse. Var tydlig med att fråga vad som förväntas av dig och vilka regler som gäller t.ex. med arbetstider, raster och mobilanvändande, då undviker man många missförstånd.

Betyg

Se under avsnitt intyg. Det här är kanske det viktigaste av allt för din framtid.

Frånvaro

Se rubriker för respektive form, t ex sjukdom, semester, vård av sjukt barn.

Försäkringar

Sommarjobbaren omfattas av samma försäkringsskydd som en vanlig anställning hos Sigtuna kommun eller företaget gör.

Intyg

När perioden är slut, be gärna om ett intyg/betyg på vilka kunskaper och färdigheter du fått under tiden som sommarjobbare. Intyget kan innehålla en beskrivning av arbetets innehåll, utbildnings- och arbetsmoment samt ett omdöme. Tänk på att ett positivt intyg är ett bra komplement till ditt CV. Fråga gärna om någon av handledaren vill bli din referens i framtiden, bra referenser och intyg är guld värda! Sommarjobbsförmedlingen kan bistå med ett formulär för detta som du kan ge arbetsgivaren.

Introduktion

Arbetsledare/chef ansvarar för att du får en introduktion till arbetet och arbetsplatsen. Var nyfiken och våga ställ frågor.

Ledighet

Gäller vid akutfall och i samråd med arbetsgivaren. Ingen lön utgår vid ledighet.

Lön och löneadministration

Årets ungdomslöner publiceras på www.sigtuna.se/sommarjobb  så snart de är fastställda. Tjänar du mindre än 18 739kr under 2016 behöver du inte betala någon skatt så länge intyg lämnas in. Detta intyg kan laddas hem på webben: Skattejämkning  och tas med till avtalsskrivning på kommunen det datum du blir bjuden till detta. (Slutet av april / mitten av maj.)

Bankkonto

Samtliga sommarjobbare måste skaffa ett lönekonto på Nordea (utan undantag) Blankett Nordea skrivs ut, fylls i och tas med till avtalsskrivning på kommunen det datum du får anvisning till i slutet av april / mitten av maj. 

Datum för utbetalning av lön

Period 1 – v 24 – v 26 Utbetalningsdatum: 27 juli

Period 2 – v 27 – v 29 Utbetalningsdatum: 12 augusti

Period 3 – v 30 – v 32 Utbetalningsdatum: 12 september

Misskötsel

Precis som vilken anställd som helst så är du skyldig att följa de bestämmelser, regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. Dessutom gäller de allmänna regler som finns på arbetsmarknaden såsom t.ex. att komma i tid, meddela om du blir sjuk och i övrigt agera som en god representant för företaget. Missköter man de grundläggande reglerna kan detta leda till att man mister sitt jobb. Skulle något hända på arbetsplatsen som inte känns ok så ber vi dig att omgående kontakta sommarjobbsförmedlingen.

Obekväm arbetstid

I det fall kväll/skift/ helgarbete ingår ersätts du för obekväm arbetstid enligt gällande kollektivavtal eller likvärdigt. Arbetsmiljöverkets regler för sommarjobb ska efterföljas.

Sjukdom

Blir du sjuk skall du ringa till arbetsplatsen före arbetspassets början. Det är därför viktigt att du tagit reda på vem du ska kontakta. Från 8:e dagen krävs läkarintyg. Sjukfrånvaron skrivs in på tidrapporten och påverkar din lön, se nedan. Sjuklön - Förutsättningar för rätt till sjuklön 3 § Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om du tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då du varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte. 

Skriv upp vilka tider du arbetat så att du kan jämföra mot lönespecifikationen du får från arbetsgivaren efter avslutad period.

Utdrag ur belastningsregistret - polisen

För att få arbeta inom vissa verksamheter, både i privat och i kommunal regi krävs ett utdrag ur belastningsregistret. T.ex när du arbetar med barn, ställen med lite extra hög säkerhet och värdehandlingar. Om du har fått arbete inom dessa verksamheter har du redan blivit uppmanad att beställa utdrag, det gör du via internet. Utdraget finns på Polisens registerutdrag  det är viktig att du väljer rätt utdrag beroende vart du ska jobba. Det är olika utdrag ur belastningsregistret beroende vad du arbete inom:

Skola, förskola: ”Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret”

Med barn via förening:”Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn”

Säkerhetsområde, värdehandlingar: ”Utdrag Belastningsregistret, enskild person”

Har du sökt jobb som kräver utdraget beställ 2 uppsättningar på en gång. Det kan ta två veckor att få hem kuvertet. Saknar du kuverten kan du bli av med ditt sommarjobb och bli hemskickad första arbetsdagen. Brevet som kommer från Polisen ska du ta med dig oöppnat till avtalsskrivningen. Är du osäker kontakta sommarjobbsförmedlingen.

Vård av sjukt barn

Vid vård av sjukt barn, gäller samma regler som vid sjukdom, d.v.s. du ringer till arbetsplatsen samt Försäkringskassan.

Sommarjobbsförmedlingen finns som stöd under hela sommaren, hittar du inte svaret i detta dokument så kontakta sommarjobb@sigtuna.se.

Trevlig sommar önskar Sommarjobbsförmedlingen 08-597 831 47

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan