Medborgarförslag

Tycker du att något borde förändras i Sigtuna kommun? Lämna då ett medborgarförslag!

Vad är ett medborgarförslag?

Alla som bor i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det betyder att du kan lämna konkreta förslag som handlar om kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

Hur lämnar man ett medborgarförslag?

Du kan skicka ditt medborgarförslag med post eller med e-post. Det går också bra att lämna förslaget direkt till kommunen, men det måste vara skriftligt. Varje medborgarförslag ska vara undertecknat med namn, adress och telefonnummer. Du behöver inte använda någon särskild blankett. Tänk på att alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Samma medborgarförslag får inte innehålla flera olika ämnen. Det får inte heller ha en rasistisk eller odemokratisk innebörd.

 

Vad händer med medborgarförslagen?

Det är kommunfullmäktiges presidium som bestämmer vilka ärenden som ska tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträden. Det är kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande som sitter i presidiet.

När presidiet tar upp ditt medborgarförslag vid ett sammanträde så bestämmer kommunfullmäktige hur ditt förslag ska beredas - dvs. vilken nämnd eller förvaltning som ska besvara förslaget. Vanligtvis är det kommunstyrelsen som tar hand om medborgarförslagen. 

Kommunstyrelsen bereder ditt medborgarförslag och lämnar därefter ett förslag till beslut till kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar om hur ditt medborgarförslag ska besvaras.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan