Information om skolvalet till förskoleklass och år 7

2016-04-25

En del av de barn i Sigtuna kommun som till hösten börjar i antingen förskoleklass eller i år 7, kommer tyvärr få besked om att deras skolval inte har kunnat tillgodoses. Om det är fullt i den önskade skolan placeras eleven i sin reserverade skola, alltså den som oftast ligger närmast boendeområdet.

Har du frågor? Mejla till skolval@sigtuna.se.

Det var 1 233 elever inbjudna till skolvalet, de som till hösten börjar i förskoleklass eller år 7.

De som inte valde någon skola hamnar automatiskt i sin reserverade skola.
I år har 510 elever gjort ett val till annan skola än den reserverade. Men, trots det är det 338 av dem som ändå hamnar i sin reserverade skola istället för i den önskade skolan.

Det finns tre kommunala högstadieskolor: Ekilla, Valsta och S:t Olof. Hos de som ska börja år 7 var S:t Olofs skola i år den mest populära, och fanns med som förstahandsval hos många. Dock är det bara de som hör till skolan och de med syskonförtur som får plats till hösten.

96 av de elever som sökt S:t Olofs skola, men har reserverade platser i Valstaskolan och Ekillaskolan, har inte fått sitt önskemål tillgodosett. Flera av de elever som har Valstaskolan som sin reserverade skola, men som sökt Ekilla i stället, har heller inte fått den plats de önskat.

Ramarna för hur urvalet har gått till är bestämda av Sigtuna kommuns politiker.

Skolvalet skolår 7 i siffror

130 elever erbjuds plats i Valsta
181 elever erbjuds plats i Ekilla
167 elever erbjuds plats i S:t Olof

Det finns 13 stycken kommunala F-6-skolor
Det finns 3 stycken kommunala 7-9-skolor

Har du fler frågor? Mejla till skolval@sigtuna.se.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan