Sök på webbplatsen

Aspbacken

Hitta snabbt

Välkommen till Aspbackens Förskola

Aspbackens förskola startade 1981 med endast två hemvister men idag består förskolan av 7 hemvister, inklusive kommunens finskspråkiga förskola. I dagsläget befinner sig vår finska hemvist i Silverskattens lokaler på Steningehöjdsvägen 18. Vi har en stor utegård och nära till skogs- och grönområden.

Förskolan låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska tankar och förhållningssätt med exempelvis reflekterande arbetssätt och miljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Vi har ett projekterande arbetssätt, vårt nuvarande projekt kommer att pågå under en period på tre år och heter "Hållbar framtid". Verksamheten har barnets tankar och intressen i fokus och utgår ifrån dessa. Vi arbetar utifrån ett vägledande arbetsätt (ICDP) som gynnar barns eget växande och lärande utifrån miljön och omgivningen. Vi ingår i ett verksamhetsområde med gemensam verksamhetsledning tillsammans med Silverskattens förskola på Steningehöjden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan