Hemvisterna

Lammet skylt

På Lammet går förskolans yngre barn. De är 17 stycken.

På Lejonungen finns de äldre barnen o denna termin är det 23 barn som går där.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan