Styr och stöddokument

I förskolan arbetar vi efter läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun har utifrån läroplanen utfärdat nämndmål som alla förskolor och skolor ska förverkliga i sin verksamhet.

I september 2013 beslutade Barn -och ungdomsnämnden om att anta ett utvecklingsprogram för förskolan. Se länk till höger.

Utifrån läroplan och nämndmål utarbetas en arbetsplan  som uppdateras och revideras varje år. Till höger på sidan hittar man aktuell arbetsplan.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan