Sök på webbplatsen

Märstadal

Hitta snabbt

Om förskolan

Vi  har två hemvister med tre avdelningar, en yngrebarnshemvist för barn cirka 1-3 år och en hemvist med två grupper för barn i åldern cirka 2,5-5 år. Vi hämtar inspiration från Reggio Emiliapedagogiken och arbetar aktivt med att synliggöra lärandeprocessen i form av dokumentation.

Vår förskola är mångkulturell, vi har både barn och personal från olika länder och det avspeglar sig i vår dagliga verksamhet.

I vår verksamhet vill vi lyfta fram:

  • språket
  • trygghhet och harmoni 
  • lek och fantasi
  • utevistelse
  • rörelse och hälsa
  • sång och musik
  • matematik
  • natur och teknik

 


 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan