Om förskolan Munkebo

Munkebo byggdes 1997 av arkitekt Jörgen Mikkelsen, förskoleverksamheten startade 1978 Förskolan renoverades under 2014 med inflyttning under påsken 2015.

VattenlekMunkebo är byggd i souterräng med framsidan mot söderläge. Gården är stor, lummig och inhägnad och med närhet till skogen.

Munkebo har fem avdelningar där de yngre förskolebarnen 1-3 år håller till på övre plan och de äldre barnen 4-5 år på nedre delen av huset.

Förskolan har barnen organiserade i åldershomogena avdelningar, där barnantalet varierar beroende på barnens åldrar.

Porfyr & Gnejs 1-2 år
Granit 3 år
Glimmer 4 år
Marmor 5 år

Gemensamt för Sigtuna kommuns förskolor är inspiration av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Utgångspunkt och grundsyn är det kompetenta barnet som vill växa, lära och veta. Så läroplanens intentioner och de värden som förknippas med Reggio Emilia styr vårt pedagogiska arbete.

På vår förskola vill vi betona värdet av möten mellan pedagoger och barn. Den gemensamma platsen för möten inne på förskolan är torget/matsalen som har förbindelser med alla avdelningar.

Torget är en bra plats att starta och avsluta dagen på tillsammans med barn från alla avdelningar. På torget ligger också den gemensamma matsalen där det dukas upp till buffé vid alla måltider.

Måltiderna blir på detta sätt ett lärande tillfälle för barnen som själva får hämta mat och bära sin tallrik till bordet.

Vårt arbete utgår från barnens intressen i våra projekt och aktiviteter där barnen delas in i mindre grupper. I mindre grupper har pedagogen bättre förutsättningar för att kommunicera och hålla barnens intresse vid liv samt att utmana deras lärprocesser. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan