1-2 år Gnejs (Fd. Skrutt)

Gnejs är en avdelning för Munkebos 1-2 åringar belägen i den övre delen av förskolan.

En av våra stora uppgifter är att se varje barn och hjälpa dem utifrån vad de behöver.
Vi arbetar mycket med rutiner vilket skapar trygghet samt att dela in barnen i mindre grupper. Det skapar ett lugn och alla blir sedda.Varje dag fylls med sång, musik, skapande, utelek och glädje.

Läroplanen innehåller bl.a. barns lärande och hälsa och vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka sin kompetens inom många områden. Lärande kan vara på sångsamlingen då vi sjunger rörelsesånger eller går till skogen och ser var myrorna bor. I hallen ges barnen möjlighet att själva klä av eller på sina kläder. Barnen hjälper gärna varandra också.

Hälsa  kan vara ”rörelseklubben” där vi jobbar med hela kroppen till musik och sedan har avslappning.
Vi jobbar också med tecken som stöd i kommunikationen. Små barn har ofta lättare att ta till tecken innan språket kommer och det intresset har vi här på Skrutt!   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan