Lilla My och Sniff

Lilla My och Sniff är två småbarnsavdelningar i paviljongen som tillhör Munkebo förskola.

Lilla My och Sniff

Vi arbetar utifrån det kompetenta barnet och med läroplanen i fokus.
Vi har miljön som en tredje pedagog, den ska vara tillåtande och skapa nyfikenhet och lust att utforska och lära. Genom vårt portfolioarbete synliggör vi barnens lärande.
Vi arbetar utifrån ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt där vi ser varje individ som unik och där våra olikheter är vår största tillgång.
Alla våra barn erbjuds att sova ute i sina vagnar.
Vi har en ateljé som används ofta.
 
Välkomna att göra ett besök hos oss!
 
Paviljongernas gård Barnen målar
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan