Too-Ticki

Too-ticki är en tre till fem års avdelning i en paviljong.

 

Too-Ticki


Vi arbetar utifrån Ert kompetenta barn och med vår läroplan i fokus. I vårt Reggio Emilia inspirerade arbetssätt tar vi tillvara varje barns unika kompetens. Vi är alla olika individer, både stora och små, och det är vår största tillgång. Att lära av varandra och tillsammans med varandra ger styrka och skapar lust att utforska och lära mera.Genom vårt portfolioarbete synliggör vi barnets lärande och utveckling.


 Vi tillbringar större delen av dagen utomhus både på gården och i skogen. I skogen såväl som på gården, leker vi, balanserar, bygger kojor och samtidigt tränar vi ju  hänsyn, konfliktlösning, respekten för varandras olika färdigheter- alltså en träning på det sociala samspelet barnen med tiden växer in i.


Välkomna på ett besök hos oss!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan