Mål och visioner

VÅR GEMENSAMMA VISION    

I Sigtuna utvecklingsområde utgår all verksamhet från en gemensam vårdegrund och en gemensam grundsyn kring barn, kunskap och lärande.

All verksamet präglas av glädje, lust att lära och nyfikenhet. Varje enskild individ har möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Barn, elever, föräldrar och medarbetare arbetar tillsammans i demokratiska former.

 

VÅR VISION PÅ MUNKEBO

Utifrån förskolans läroplan och skolplan, har vi byggt en verksamhet som:

  • främjar kreativiteten och nyfikenheten.
  • ger alla möjlighet att växa.
  • ser olikheter i samspel som en möjlighet.
  • har en tillåtande atmosfär, med högt i tak.
  • ser till att all personal, föräldrar och barn känner delaktighet.
         

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan