Grön Flagg

Vi bedriver ett gemensamt hälso- och miljöarbete tillsammans med St:a Gertrud och Granitens förskolor, utifrån Grön Flagg som är en internationell miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den Gröna Flaggan ut av Håll Sverige Rent.

Granitens-, Munkebos- och S:ta Gertruds förskola blev certifierade i februari 2008.

 

Vi har arbetat med temat Livsstil och Hälsa i två terminer 2007, det arbetet ligger till grund för certifieringen. 2008 arbetade vi med temat Kretslopp. 2009 var arbetet igång med temat Energi. År 2010 arbetar vi med Klimat och Energi. Tema för 2011 var Konsumtion. Tema för 2012/2013 är Närmiljö.

Dokumentation för hur Grön Flagg arbetet bedrivs i den dagliga verksamheten finns på respektive förskola att beskåda och diskutera kring för barn, föräldrar, personal m.fl.

Till höger finns relaterade dokument att läsa om vårt Grön Flaggarbete.

Vi har under hösten 2010 och våren 2011 haft utställning på Sigtuna bibliotek, Kummunhuset och Märsta bibliotek med vårt Grön Flagg arbete. Utställningar har återkommit i olika former som julgransprojekt och Granitens miljöbok de senare åren.

Miljömärkesspel

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Munkebos Grön Flagg arbete