Sök på webbplatsen

Orion

Hitta snabbt

Orions förskola

 Ljus och skugga     

Orions förskola ingår, tillsammans med Raketen och Saturnus förskolor, i Steninge förskolor. 

Steninge är ett bostadsområde bestående av villor och radhus och ligger nära skogsområden. Mälaren finns inom promenadavstånd.

I ett samhälle i snabb förändring krävs ständigt nya färdigheter och lösningar. Det är därför viktigt att främja barnens eget sökande, tänkande och forskande för att de ska få de bästa förutsättningar att klara sig i framtiden.

Vi ser det kompetenta barnet och försöker forma verksamheten efter barnens intressen. Det är viktigt att lärandet är roligt och lustfyllt. Därför utgår vi i vår verksamhet från leken. Det är under den barnen prövar sina färdigheter, tränar samarbete, bearbetar känslor och får utlopp för sin fantasi och kreativitet

Utformandet av det pedagogiska rummet är ständigt i förändring. Vi har på Orion förskola delat in avdelningarna i mindre enheter där det tydligt ska visa vad som förväntas ske i respektive rum.

Vi har ett projektinriktad arbetssätt.

Vi ser och vill att förskolan blir en mötesplats för barn, föräldrar, andra närstående och pedagoger, där barns lärande och utveckling skapar meningsfulla sammanhang, där enskild och gemensam kunskap blir till för livet.

Alla barn är nyfikna på omvärlden som de befinner sig i. Därför är vårt arbetssätt att arbeta i projekt.

Ljus & skuggor som fenomen är vårt aktuella gemensamma projektet, som utgår från ett hållbarhetsperspektiv.

 

ljus och skuggor

Ljus & Skuggor

Pedagoger och barn undersöker, upplever och tar reda på olika fenomen kring: Vad kan ljus och skuggor vara och vad kan det bli?

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation