Lilla Björn

Lilla Björn är en småbarnsavdelning med barn från ett till cirka två år (beroende av mognad och platser på Stora Björn).
Vi arbetar utifrån Lpfö 98 (förskolans läroplan)

  • Vi ger tid för barnen att få prova själva, jag kan, till exempel vid påklädning
  • Vi satsar mycket på utepedagogik –målning, samling rörelse med mera
    - vi sover ute (utom när det är som kallast)
  • Vi delar upp oss i smågrupper efter barnens intresse och behov
  • Vi försöker ha skapande material framme – kritor, klister, papper med mera
  • Vi lyssnar på barnen – är lyhörda och visar respekt när barnen utrycker sin vilja
  • Vi har danslek och sjunger varje dag
  • Barnen lär sig genom leken; den stimulerar fantasin, ger inlevelse, tränar kommunikation och samarbete, tänkande och problemlösning.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan