Stora Björn

Stora Björn är en avdelning med tre till fyraåringar (beroende på mognad och platser).
Vi arbetar utifrån Lpfö/10 (förskolans läroplan)

  • Vi lyssnar på vad barnen är intresserade av
  • Vi arbetar i små grupper för att alla barn ska synas och få talutrymme
  • Vi arbetar inom projekt - se under fliken Projekt för aktuellt projekt
  • Vi arbetar med språket och använder oss av bland annat sång, rim, ramsor och sagoläsning
  • Vi arbetar med skapande till exempel lera och färg av olika slag

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan