Sök på webbplatsen

Raketen

Hitta snabbt

Inskolning

När vi på förskolan fått bekräftat att Ni tackat ja till platsen, ´
tar inskolningspersonalen kontakt med Er och bestämmer en tid för att träffas. De kan ske på lite olika sätt. När det är många nya barn som ska börja, kan det ske i form av inbjudan till ett gemensamt informationsmöte. Annars blir det en tid för ett eget informationssamtal innan barnet börjar.

Vi har två veckors inskolning.
Då vill vi att någon av föräldrarna är med barnet på förskolan. Den första tiden är barnet mest med föräldern. Personalen tar sedan över mer och mer och föräldern är med allt mindre, för att de sista dagarna lämna barnet den tid barnet kommer att vara på förskolan efter inskolningstiden. Inskolningen ser olika ut för varje barn. Barn är individer med olika erfarenheter och reagerar naturligtvis på olika sätt inför nya situationer. Vi försöker att anpassa oss så mycket som möjligt för att varje barn ska få en så bra inskolning som möjligt.

Inskolningstiden är naturligtvis till för att barnet ska lära känna personalen och de andra barnen och tvärt om, men också för att personal och föräldrar ska få tillfälle att lära känna varandra och lägga grunden till ett bra samarbete under resten av förskoletiden

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan