Föräldrainformation för Steninge Förskolors APT- möten 2017

2016-02-05

Under vårterminen -17 på Steninge förskolors gemensamma möten kommer vi att börja kl.17.00 på ORIONS FÖRSKOLA.

De föräldrar som behöver omsorg efter kl. 16.30  hämtar sina barn på ORIONS FÖRSKOLA.

Prata med pedagogerna om ni har behov av omsorg så vi kan anpassa vikariebehovet.

DATUM NÄR DETTA GÄLLER:

Måndag  16/1

Måndag  6/2

Måndag  27/2 (Respektive förskola)

Måndag 20/3

Måndag  24/4

Måndag  19/5

Måndag  12/6

 VÅRTERMINENS STUDIEDAGAR  ÄR:

Fredag 3/2

Fredag 19/5 

VÅRTERMINENS SAMRÅDSMÖTE:

Måndag 10/4

                           Cristina Ahlstrand, Förskolechef Steninge förskolor

                           Arbetslagsledare Esther Makdessi Orions Fsk

                           Arbetslagsledare Ana Almgren  Orions Fsk

                           Arbetslagsledare Inga-Lill Järestedt Saturnus Fsk

                           Arbetslagsledare Marianne Olsgärde Raketens Fsk

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan