Föräldrainformation för Steninge Förskolors APT- möten och studiedagar 2017

2016-02-05

Under höstterminen -17 på Steninge förskolors gemensamma möten kommer vi att börja kl.17.00 på ORIONS FÖRSKOLA.

De föräldrar som behöver omsorg efter kl. 16.30  hämtar sina barn på ORIONS FÖRSKOLA.

Prata med pedagogerna om ni har behov av omsorg så vi kan anpassa vikariebehovet.  

DATUM NÄR DETTA GÄLLER:

Måndag  21/8 (respektive förskola)

Måndag  4/9

Föräldramöte 11/9 eller 18/9

Måndag 2/10

Måndag  6/11

Måndag  20/11 (respektive förskola)

Måndag  4/12

 HÖSTTERMINENS STUDIEDAGAR  ÄR:

Måndag  30/10 Kommunens Studiedag

Tisdag    31/10 Studiedag Steninge förskolor

 

 

                           Cristina Ahlstrand, Förskolechef Steninge förskolor

                           Arbetslagsledare Monica Gomez Orions Fsk

                           Arbetslagsledare Inga-Lill Järestedt Saturnus Fsk

                           Arbetslagsledare Marianne Olsgärde Raketens Fsk

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan