Luftballongen 3 - 4 år

På Luftballongen vill vi att barnen ska känna sig trygga, utvecklas och få ny kunskap.


Vi arbetar i projekt där läroplanens mål vävs in på ett naturligt sätt.Hållbar framtid 1

Vårt gemensamma projekt läsåret 2016 -17 är "Hållbar framtid".

Vi arbetar med hur man skapar hållbara relationer i barngruppen. Vi jobbar mycket med återvinning och har en egen miljöstation på avdelningen.  

Barnen arbetar i mindre grupper, där de i samspel med varandra lär och utvecklas av och med varandra.Hållbar framtid 2

Som pedagoger utforskar och upptäcker vi tillsammans med barnen. Vi lyssnar in deras tankar och idéer och vi reflekterar tillsammans.Hållbar framtid 3

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt för vi arbetet framåt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan