Sök på webbplatsen

Saturnus

Hitta snabbt

Saturnus förskola

Konstverket på Saturnus som finns i matsalen.Saturnus förskola ingår, tillsammans med Orion och Raketens förskolor, i Steninge förskolor.

Steninge är ett bostadsområde bestående av villor och radhus som ligger nära skogsområden. Mälaren finns inom promenadavstånd

.

 

        Barnens bilder på ljus och skuggaLjus och skugga  

 

I ett samhälle i snabb förändring krävs ständigt nya färdigheter och lösningar. Det är därför viktigt att främja barnens eget sökande, tänkande och forskande för att de ska få de bästa förutsättningar att klara sig i framtiden.

Vi ser det kompetenta barnet och formar verksamheten efter barnens intressen. Det är viktigt att lärandet är roligt och lustfyllt. Därför utgår vi i vår verksamhet från leken. Det är under den barnen prövar sina färdigheter, tränar samarbete, bearbetar känslor och får utlopp för sin fantasi och kreativitet.

Ljus och skuggor

Barnens vardag är unik och alla dagar är speciella. Barnen har en inneboende lust att lära, är kompetenta och nyfikna på att upptäcka världen. För att nå fram till detta strävar vi efter ett arbetssätt där vi utgår från det kompetenta barnet.

Vi har ett projektinriktad arbetssätt.

Vi ser och vill att förskolan blir en mötesplats för barn, föräldrar, andra närstående och pedagoger, där barns lärande och utveckling skapar meningsfulla sammanhang, där enskild och gemensam kunskap blir till för livet.

Alla barn är nyfikna på omvärlden som de befinner sig i. Därför är vårt arbetssätt att arbeta i projekt.

Ljus & skuggor som fenomen är vårt aktuella gemensamma projektet, som utgår från ett hållbarhetsperspektiv.

Olika perspektiv av undersökande sker genom egna och gemensamma upplevelser där fördjupat undersökande, dokumenterande och reflekterande kring frågeställningar blir nya erfarenheter och kunskaper.

Vi har en härlig utomhusmiljö, stora gårdar och nära till naturen. Våra värdeord är; meningsskapande, olikhet och delaktighet. Från och med hösten 2016 arbetar vi med det kommunövergripande projektet Hållbar framtid.

  

 

 

Ljus & Skuggor

Pedagoger och barn  undersöker, upplever och tar reda på olika fenomen kring: Vad kan ljus och skuggor vara och vad kan det bli? 

ljus och skuggor                        

 

 

 

 

 

  Vi erbjuder barnen:

  • inflytande i sin vardag.
  • att arbeta i projekt.
  • pedagogisk dokumentation.
  • pedagoger som i samarbete med enhetens pedagogista utmanar barnen i ett projekterande arbetssätt..
  • pedagogiskt genomtänka miljöer
  • miljöer som är framtagna utifrån barnens behov och önskemål.
  • pedagoger som aktivt arbetar med att vidga vyerna för alla barn.
     

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation