Tellus

Här arbetar Tülay, Maria, Edith, Nasreen, Jaana och vikarie

Förskolechef: Cristina Ahlstrand                                     073 6613569

E-post: cristina.ahlstrand@sigtuna.se

Verksamhetsledare: Inga-Lill Järestedt                         073 6663503

Pedagogista: Kerstin Blom                                               073 6613676

 

AVDELNINGARNA

Månen                                                                                   073 6663503

Planeten                                                                               073 6663503

Tellus                                                                                    073 6663501

 

DAGSRUTINER PÅ TELLUS

6.30-7.00 Förskolan öppnar på Månen

7.00 Dörren öppnas då på stora sidan

7.30 Frukost (De barn som ska äta frukost ska vara på förskolan senast 7.20)

8.00 Utevistelse

9.00-11.30 Projektarbeten inne alternativt ute. Fruktstund under förmiddagen

11.30-11.45 Återsamling med sång, rim, ramsor, berättelse 

11.45-12.30 Lunch

12.30 Läsvila / lugna aktiviteter

14.30 Mellanmål

Efter mellanmålet barns valda aktiviteter inne/ute

Ca: 16.15 Avdelningarna ihop-slagning på Månen eller lilla gården

18.00 Förskolan stänger

 

 

För att vi ska veta hur många barn som ska äta frukost och lunch och vid eventuell personalplanering behöver vi veta när ert barn är sjuk eller ledig.

Hör av er till respektive avdelning senast kl. 8.00 på morgonen.

Hör också av er då ni vet att barnet ska komma tillbaka efter sjukdom.

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan