Barns undersökande och utforskande

2015-12-22

 

Projekt ljus & skuggor

På Saturnus förskola har de yngsta barnen i sin lek och utforskande av ljus med dess olika färger blivit en gemensam mötesplats där samspel, koncentration och kommunicerande mellan barn och pedagoger blir möjligt. Barnen känner på ljuset med sina händer, ansikte och kropp. Skuggor och rörelser upptäcks av barnen som också prövar hur det blir med andra material. 

Barnen är aktiva och i nära relation med ljuset som möjliggör ny kunskap och

 erfarenheter. 

I mindre grupp utforskar barnen ljusets rörelse och olikheter av färg och former.

De äldre barnen började med att utforska skuggorna med sina händer som gestaltande skuggor.

Barnens uppgift blev att hämta leksaker/material att lägga på overhead.

-Vilka häftiga skuggor det blev!

Vi lär oss begrepp som över, under, bredvid, bakom mfl.

Efter det tog vi fram papper och pennor barnen ritade skuggorna på pappret.

                                                                                                                                                                 

 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap" (Lpfö 98/10)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan