Sök på webbplatsen

Silverskatten

Hitta snabbt

Protokoll från samrådet

 

 • Presentation av alla föräldrar och pedagoger.
 • Genomgång om vad mötet berör.
 • Kerstin pratar om statsbidraget som vi sökte i höstas 16 och fortsatt med under våren.
 • Inskolningar av nya barn i både april och Maj – syskon.
 • Antal barn per grupp i relation till antal pedagoger.
 • Tre barn som flyttar över till Silverpärlan den 24 april kommer gå tillsammans med Veronica, Payman och Nohora.
 • I hopslagning med Aspbacken över sommaren mellan vecka 27-30.
 • Ingen tidsplan spikad på den nya förskolan än - det vi har fått till oss är oktober.
 • Granen blir kvar på Silverskatten, vi kommer även att utöka med ytterligare 1-2 hemvister hösten 2017, ca.30 barn i kön.  Granen kommer "tillhöra" Silverskattens förskola.
 • 2021 så ska det finnas en till förskola uppe på Steningehöjden.
 • När vi får ytterligare information om nya förskolan så går vi ut med den informationen till alla föräldrar.
 • Hur kommer det se ut med pedagoger på Granen? Vi räknar med 2 st pedagoger då det just nu är 10 barn i höst.
 • En bygg-grupp kommer att bildas inför den nya förskolan, där nuet och nästa steg följs. Framförhållning osv. gruppen kommer bestå av  det våra pedagoger på förskolan och ledningsgruppen.

 

Vid protokollet / Julie

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan