April 2017

 

Oj vilket väder! Det är svårt att förutspå vädret just nu när det skiftar mellan regn, snö, sol och hagel. Fortsätt se till att det finns valmöjligheter i klädval. 


Barnen har fullt med spring i benen och visar stor glädje över att kunna vara ute. Även inne är det full rulle med musik, rörelse, målning, Ipad på storbildsskärm etc i både större och mindre grupper. Vi ser mer och mer rollek mellan barnen, det är spännande att höra deras diskussioner! 
Strax över en tredjedel av er har vi hunnit haft läroberättelsesamtal med, resten kommer att få tider så fort vi har planerat in dem. Det är många samtal som ska utföras och det är ett pussel att få ihop. 

Vi har fortfarande fall av vattkoppor. 

För att försöka hindra smittspridning mer än nödvändigt skulle vi uppskatta om ni kunde ta med namnmärkt litet täcke/filt och kudde (samt en påse att förvara dessa i) till barnen att använda vid vilan. Detta för att vi inte har möjlighet att tvätta alla sovsaker så ofta som vi önskar. Det kommer då att bli er uppgift att ta hem påsen för att tvätta så ofta som ni önskar. 

En påminnelse till alla är att uppdatera sina kontaktuppgifter vid byte av nummer, namn, adress etc. Be pedagogerna om ett papper att fylla i! Vid praktik önskar vi få ett nummer även dit i fall att vi inte skulle få tag på er på nummer vi redan har. 

Den sista veckan i April har vi fått två nya kompisar, Hasan och Leona, och i maj kommer Emilia och Hera – Välkomna! Vi har också haft Elin här, praoelev, som har varit en stjärna. Vi önskar Elin lycka till när hon nu återgår till skolan. 

Projektet ”hållbar framtid” avslutas nu, men det är ändå något vi alltid har med oss – vi slutar aldrig arbeta med detta. Vi har haft fokus på ”hållbara relationer” och är otroligt stolta över barngruppen som visar sådan glädje och kärlek! 


AVDELNINGENS SYFTE MED PROJEKTET: - BARNEN SKA FÅ MÖJLIGHET ATT LÄRA KÄNNA NÄROMRÅDET (GÅRDEN/SKOGEN/PROMENAD) - SKAPA DELAKTIGHET (BARN/VÅRDNADSHAVARE) MED FOKUS PÅ TRYGGHET OCH TRIVSEL - LÅTA BARNEN PROVA PÅ SINA OLIKA SINNEN (MUSIK, RÖRELSE, DRAMA, MÅLA, DEG, SKOGEN ETC) - MINSKA STRESS - GE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA OCH STYRKA SPRÅKET - SKAPA EN VI-KÄNSLA 


Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. LPFÖ 98 (rev 2016) s.7
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt vilja att hjälpa andra. LPFÖ 98 (rev 2016) s.8

 

OBS! Planeringsdagar 18-19 Maj 2017, då är förskolan stängd.  
Med vänliga hälsningar Anne, Lisa, Caroline och Magdalena

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan