Sök på webbplatsen

Tallholma

Hitta snabbt

Inskolning

Välkommen till oss på Tallholma och Märstadal förskolor och föräldraaktiv introduktion.

• Introduktionen startar med ett samtal där ni får träffa en pedagog. Syftet med samtalet är att föräldern ska få möjlighet att berätta om sitt barn, ställa frågor och få information om förskolan och introduktionen.
• Introduktionsperioden är 10 dagar och föräldrar ska finnas till hands under denna period.
• Föräldern är tillsammans med barnet på förskolan mellan 9.00-14.00 under de tre – fyra första dagarna. Dag 4 eller 5 kan det vara föräldrar som lämnar sitt barn på förskolan. Lämningen kan även ske senare. Vilken dag och hur länge är individuellt och detta beslutas i en överenskommelse mellan förälder och pedagogerna. 
• Föräldern sköter alla rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila med sitt barn. I och med att föräldern sköter rutinerna så har vi pedagoger möjlighet att se och lära oss av föräldern hur just deras barn fungerar.
• Vi önskar att det endast är en vuxen/dag som deltar i introduktionen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.
• Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Barn och föräldrar ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten.
• Vi pedagoger finns i barnens närhet och söker kontakt.
• Föräldern är barnets trygghet. Barnen ska träna på att vara tillsammans med oss här på förskolan, inte att lämnas.
• Aktiviteter, övriga barn och pedagoger introducerar det nya barnet till verksamheten. Du som förälder deltar i de aktiviteter som barnet deltar i.
• Vecka 2 går barnen 9.00-14.00. Från och med vecka 3, går barnen sina ordinarie tider.
• I samråd med förälder kan viss variation på introduktionen ske utifrån barnets eller förälders behov.

Syfte med föräldraaktiv introduktion


• Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
• Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.
• Aktiva föräldrar som deltar i förskolans verksamhet.
• Att främja god kommunikation mellan förskolan och föräldrar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan