Sök på webbplatsen

Tilsborg

Hitta snabbt

Information

 

  • Ert/era barn är olycksfallsförsäkrade fr.o.m första invänjningsdagen. Försäkringen gäller endast den tid då barnet vistas på förskolan, samt på vägen till och från förskolan.
  • Uppsägningstiden är två månader. Skriftlig uppsägning skall lämnas till förskolan. Blanketter finns på förskolan eller under fliken "För dig som förälder".
  • Föräldrar får behålla plats för redan placerat barn högst två månader på antal köpta timmar efter syskons födelse. Därefter får barnet vara kvar i verksamheten 30 timmar/vecka under föräldraledigheten.
  • Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, gäller även elever och vikarier. Tystnadsplikten innebär att vi inte får prata om ert barn utanför personalgruppen, utan att ni föräldrar har gett ert medgivande.
  • Vi har anmälningsplikt om vi märker att barnet far illa.
  • Om vi som personal behöver rådgivning i vårt arbete kan vi få detta genom Pedagogcentrum. Vi kan få hjälp/stöd av tal-och specialpedagog samt barnpsykolog.

 

       Höstlöv

   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan