Sök på webbplatsen

Väringaskolan

Hitta snabbt

Ansvar för förskolan

Rektor/förskolechef har av föräldraföreningens styrelse delegerats ansvaret för förskola och skolas löpande verksamhet och personella resurser.
Rektor/förskolechef har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument såsom, skollagen, läroplanerna, de lokala pedagogiska planeringarna, tjänstereglemente, styrelsens arbetsordning och kollektivavtal.

Kontakta rektor/förskolechef om du har frågor om verksamheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan