Om förskolan

Föräldraföreningen Harbergets förskola grundades 1991, skolan grundades 1995. Sex år senare (2001) utvidgades Väringaskolan så att förskola, skola och fritidshem samverkar under ett och samma tak. Numera heter föreningen Väringaskolans föräldraförening.
Förskolans pedagogiska arbete är inspirerat av Reggio Emilia. Ett arbetssätt som är mer ett förhållningssätt än en förutbestämd pedagogik, där det kompetenta barnet är i fokus. Barnets styrkor lyfts fram och stärks av engagerade och lyssnande pedagoger som är lyhörda för barnets tankar och idéer. 
Pedagogen är en förebild och en närvarande vuxen, en medforskande som ser till att alla barn blir hörda och sedda, får ta plats och ges möjligheter till lek och lärande. Pedagogen gör barnet delaktigt i sitt eget lärande genom samtal, observationer, pedagogisk dokumentation samt portfolio.

         

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan