Förskola 1-2 år

Vi arbetar med små, åldershomogena barngrupper och prioriterar en hög personaltäthet. Vi erbjuder tio stycken ettåringar plats varje år i augusti. I tvåårsgruppen är det tio barn.

Vi arbetar i projekt och med planerade aktiviteter som innehåller mycket sång, musik, rim och ramsor samt skapande bildmaterial.

"Kommunikation är en nyckelfråga i barns lärande och barns olika sätt att uttrycka sig är grunden i verksamheten." Genom att se och träna så många uttryckssätt som möjligt får barnen en tilltro till sin egen förmåga.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan