Förskola 3-5 år

Vi har idag trettiosex stycken tre till femåringar i vår verksamhet som är uppdelade i åldershomogena grupper. Tio barn i treårsgruppen, tolv barn i fyraårsgruppen och fjorton barn i femårsgruppen.

Vi arbetar i projekt och planerade aktiviteter, både inne och ute. Genom att erbjuda en stimulerande miljö med ett rikt utbud för skapande och lek främjar vi barnets fantasi och uttryckssätt. 

Reggio Emilias filosofi har påverkat den svenska läroplanen för förskolan, Lpfö 98, i sitt fokus på barnet som kultur - och kunskapsskapande. "Ett rikt, starkt och kompetent barn, starkt i sin önskan att växa, lära sig och utforska"

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan