Organisation

Verksamheten som drivs som en ideell förening, ägs av föräldrakooperativet Väringaskolans föräldraförening, där samtliga familjer som har barn inom förskola och fritidsverksamhet skall ingå som medlemmar. För de familjer som enbart nyttjar skolverksamheten är medlemskap frivilligt. 

Verksamheten, verkar under en styrelse. Styrelsen utses av föreningsmedlemmar vid den årliga stämman. Där ingår även personalrepresentanter, som väljs av personalgruppen, samt rektor.

Rektor/förskolechef har av styrelsen tilldelats ansvaret för förskolans och skolans löpande verksamhet. Rektor ansvarar även för pedagoger anställda på sörskolan och skolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan