Sök på webbplatsen

Silverskatten

Hitta snabbt

Silverskattens förskola

Den kommunala förskolan uppe vid Steningehöjden heter Silverskattens förskola.Värmeljus och pärlor

Förskolan startades upp i februari 2012. Förskolan består av fem hemvister och 13 pedagoger som ryms i tre paviljonger.  Vi jobbar "blockvis", lilla blocket och stora blocket. Silverpärlan, Pärlan och Skattkistan tillhör det lilla blocket, där går det barn i åldern ett till tre år. Skeppet och Piraterna tillhör det stora blocket, där går barn i åldrarna två till fem år. Vi har granen som är "på besök" hos oss terminen ut. Granen tillhör aspbackens förskola och är en finskspråkig grupp om 17 barn.

Förskolan låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska tankar och förhållningssätt med exempelvis reflekterande arbetssätt, barnsyn och miljöns betydelse för barns lärande och utveckling.

Verksamheten har barnets tankar och intressen i fokus och utgår ifrån dessa.
Vi arbetar utifrån ett vägledande arbetsätt  (ICDP) som gynnar barns eget växande och lärande utifrån miljön och omgivningen.

Förskolechef: Kerstin Asp

Verksamhetsledare:Julie Samuel

Pedagogista/pedagogisk ledare: Susanne Andersson 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation