Cykla och gå till skolan

Idag skjutsas allt fler barn till och från skolan med bil. Det leder till försämrad trafiksäkerhet kring skolan och mer utsläpp av skadliga ämnen och koldioxid till luften. Det är mycket bättre om barnen kan cykla, promenera eller samåka till skolan. Kanske kan några föräldrar tillsammans starta en vandrande skolbuss?

Många vinster med att cykla och gå till skolan!

  • Barn som går eller cyklar på morgonen blir piggare, har lättare att koncentera sig i skolan och orkar med dagen bättre.
  • Barn som går eller cyklar till skolan får förtroende och träning i att ta sig fram i sin närmiljö, blir handlingskraftig och får bättre självförtroende.
  • Om alla bilresor under 2 km i Stockholm skulle ersättas med en cykeltur eller en promenad, skulle antalet bilresor minska med 30%.
  • När motorn och katalysatorn är kall blir utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen stora. Korta bilresor orsakar därför större utsläpp av skadliga ämnen i förhållande till körd sträcka.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan