Välkommen till Centralskolan arbetslag F-3!

De yngsta eleverna på skolan läsåret 14/15 är med i lag F-3: Två förskoleklasser, två klasser i år 1, en klass i år 1-2, en klass i år 2 samt en klass i år 3.Vi som arbetar med de yngsta eleverna på skolan är:

Camilla Lindstedt verksamhetsledare F-3 samt mentor F-klass Vitsippan, Malin Lindholm mentor F-klass Prästkragen, Gunilla Sid mentor 1A, Victoria Hansson mentor 1B, Lena Mossberg mentor 1-2A, Berit Soläng mentor 2A och Carro Brännström mentor 3A. Lärare att tillgå: Carina Sterby SvA-lärare år F-3, Anna Jernberg spec-pedagog F-3.

 

 

Förskoleklasserna:

Gula huset f-klasserna

På Centralskolan har vi till HT-14 två förskoleklasser, Prästkragen och Vitsippan. I förskoleklasserna arbetar förskollärare/lärare tillsammans med personal från fritidshemmet. Vår verksamhet bedrivs enligt följande. På måndagar är det fritids medan det på tisdagar-fredagar är förskoleklasstid: tis 9.00-13.00, ons 8.20-13.00, tor 8.20-13.00 och fre 8.20-13.00. Vitsippan och Prästkragen har sina lokaler i Gula huset. Under förskoleklasstiden brukar vi leka på en fin inhägnad gård tillsammans, som ligger bakom det Gula huset. Där träffar vi även elever och personal från grundsärskolan. 

 

Bild Vita paviljongenÅr F-1:

Våra elever i år 1 och år 2 kommer att bedriva sin undervisning och fritidsverksamhet i Vita Paviljongen. Den ligger i anslutning till förskoleklassernas Gula hus och har en ny fin lekplats på baksidan.

 

bild huvudbyggnad CentralskolanÅr 2-3:

Våra elever i klass 1A, 1 B och klass 3A håller till i huvudbyggnaden på skolan. För de elever i år 1 blir det fritidsverksamhet i Vita Paviljongen och för år 3 blir det fritidsverksamhet i Vita Villan.

 

SvA Svenska som andra språk samt specialundervisning:

 Vi i F-3 har förmånen att ha svenska som andraspråklärare Carina hos oss. Läs mer om SvA-undervisningen i vänstermenyn. Vi har även en specialpedagog Anna Jernberg som arbetar med oss pedgoger och våra elever i arbetslaget. Anna arbetar med år F-3 och Carina arbetar i år F-3. 

Kontaktuppgifter till lärare och fritidshem hittar du i högermenyn.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation