Sök på webbplatsen

Eddaskolan år F-6

Hitta snabbt

Elevrådet 2015-2016

DekorbildElevrådet består av två elever från varje klass.

Någon gång ibland är vår rektor också med på mötet.  Hela elevrådet träffas ca en gång i månaden.

 

Vi träffas:

 

  • Elevrådet 1 ggr/månad 

 

I varje klass har eleverna klassråd. Det man pratar om där tar vi sedan upp på elevrådet. Ibland får man också med sig uppgifter till sin klass. På det viset har alla elever på skolan fått vara med.  

Sekreteraren för anteckningar och skriver sedan ett protokoll efter varje möte.

 I elevrådet tar eleverna upp det som har med deras skolgång att göra. Där kan vi prata och diskutera frågor som gäller trivsel, raster, kamratskap osv. Som exempel har vi gjort regler för vad som gäller när man spelar kula på skolgården. Vi har också gjort i ordning ett fotbollsschema som gäller för alla klasser på skolan. Vi har även arbetat mycket med att fixa en lekbod. I den ska vi ha leksaker som man kan få låna på rasterna. Vi har gjort lånekort som man behöver ha för att få låna.  

I elevrådet lär man sig hur demokrati fungerar. 

Hälsningar Nawa Rashid , Claudia Altoun och elevrådet på Eddaskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan