Sök på webbplatsen

Ekillaskolan år 7-9

Hitta snabbt

Profiler

Bild av Ekillaskolan Foto Henri WaltariPå Ekillaskolan har vi lagt Elevens val och Skolans val i det vi kallar profiler. Elevens val och därmed profilerna syftar till att eleverna ska ges möjlighet till fördjupning och breddning inom kursplanernas ämnen.

Kulturklass

Du som går i kulturklass har enbart detta som din profil. I Kulturklasserna samarbetar vi med Kulturskolan. Här får du fördjupa dig inom dans, drama, sång och instrumentalspel. Under skolår 8 och 9 arbetar eleverna, tillsammans med sina lärare, fram en föreställning där de får använda sig av sina ämneskunskaper i ett sammanhang. Om du väljer kulturprofil kommer du att gå i en kulturklass där alla elever gjort samma profilval som du gjort.

Övriga profiler
 1. Svenskprofil
Den här profilen är till för dig som vill eller behöver jobba mer med svenskan för att komma vidare eller fördjupa dig i ämnet.
 1. Matematikprofil
Den här profilen är till för dig som vill eller behöver jobba mer med matematiken för att komma vidare eller fördjupa dig i ämnet.
 1. Engelskprofil
Den här profilen är till för dig som vill eller behöver jobba mer med engelskan för att komma vidare eller fördjupa dig i ämnet.
 1. Svenska som andraspråksprofil
Sva-profilen är till för dig som behöver träna mer på svenska för att kunna nå minst betyget E i svenska som andraspråk. Vi kommer att göra olika uppgifter, prata, lyssna, läsa och skriva. Ibland kommer du att få tid att arbeta med uppgifter som du har fått i andra ämnen, men framför allt blir det gemensamt arbete så att du lär dig fler ord, blir säkrare på grammatik och skrivregler och känner dig säker när du ska berätta och diskutera på svenska.
 1. Våga talaprofil
På den här profilen får du träna på att bli modigare vid muntliga redovisningar. Att känna dig trygg och säker när du ska prata framför andra människor kommer du att ha nytta av i alla ämnen. Med hjälp av lekar och övningar går du framåt i din egen takt. Vi kommer att hålla till i dramasalen.
 1. Trä- och metallslöjdsprofil
På träslöjdsprofilen kommer vi tillsammans att skissa och forma idéer på föremål som skolans alla elever kan ha glädje och nytta av. Till exempel kan vi tillverka bänkar, bord, prydnader eller något annat som vi kommer på. Alltså att tillsammans skapa något som blir kvar på skolan i framtiden och som är tillverkat av elever.
 1. Musikprofil
På musikprofilen kommer du att arbeta främst med sång men också med instrumentalspel. Du kommer att delta på de uppspel som vi gör på skolan som t.ex luciatåg och avslutning men kanske också vara med i en egen föreställning som vi visar upp för de andra eleverna.
 1. Designprofil
Du kommer att skapa kläder och accessoarer med återanvändbart material samt organisera en modevisning på slutet av vårterminen 2016.
 1. Spanskprofil
Visste du att 400 miljoner har spanska som modersmål?!  Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Under spanskprofilen kommer du att fördjupa dig i att formulera dig i tal genom praktiska aktiviteter som t.ex. sång, dans, drama, IT. 10. Resursprofil När du väljer den här profilen har du möjlighet att arbeta med olika ämnen där du känner att du behöver eller vill lägga mer tid för att förbättra dina kunskaper.
 1. Bildprofil
Här kommer du att få arbeta med olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika produkter inom bildämnet.
 1. Hemkunskapsprofil
Den här profilen passar dig som gillar att baka och laga mat och som vill fördjupa dig i ämnet. Vi varvar teori och praktik, men tyngden kommer att ligga i det praktiska arbetet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan