Elevhälsa

Alla elever på Ekillaskolan har möjlighet att söka upp vår skolkurator (Lena Ström) eller skolsköterska (Outi Möller). Vår uppgift är att stödja dig som elev om du stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Du kan få råd och vägledning i olika frågor.

Alla frågor och funderingar är välkomna och vi har tystnadsplikt.

Även föräldrar har möjlighet att kontakta skolsköterska eller skolkurator om ni känner oro för ert barn.

För mer information om elevhälsans uppdrag och resurser i kommunens grundskolor kan du klicka på länken till höger.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument