Sök på webbplatsen

Ekillaskolan år 7-9

Hitta snabbt

Organisation

Ekillaskolan är en 7-9 skola med i dagsläget knappt 500 elever fördelade på tre arbetslag.

Ekillaskolan samarbetar med Kulturskolan i vår kulturprofil, där elever som har valt att arbeta mer med sång, instrumentspel, dans och teater går.

Vi har en IT-administratör/skolbibliotekarie som har hand om skolbiblioteket och även arbetar med webbpublicering samt hjälper de elever som har särskilda behov med läskompensatoriska hjälpmedel.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper eleverna i sina val inför gymnasiet, men också med PRAO och andra kontakter med närsamhället.

Elevhälsan och det specialpedagogiska teamet består av tf rektor, skolsköterska, kurator, elevassistenter, specialpedagog, speciallärare, IT-pedaog, studievägledare och andra pedagogiska resurser och har fokus på åtgärder för hur vi på bästa sätt stöttar elever som är i behov av extra stöd.

På skolan finns vidare en skoladministratör och två vaktmästare samt en IT-tekniker.

Samverkansgruppen, som består av fackliga representanter och skolledning, träffas kontinuerligt en gång i månaden.

För eleverna finns ett elevråd. Klassombudsföräldrarna inbjuds 2-3 gånger per termin tillsammans med rektor och representanter ur personalgruppen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan