Sök på webbplatsen

Ekillaskolan år 7-9

Hitta snabbt

Trivselregler

På vår skola har alla elever och all personal rätt att bli bemötta med tolerans och respekt och att vistas i en lugn och trivsam miljö
Det betyder att du:
* uppträder tolerant och respektfullt mot alla.
* bidrar till att miljön blir lugn, trivsam och god.
 
Våra trivselregler ska hjälpa oss att förstå och komma ihåg hur vi ska uppträda i skolan. I reglerna står också vilka konsekvenserna blir om man bryter mot dem.
 
Regler:

1. Alla ska bidra till att skolan är en trygg och säker plats.
Detta gör du genom att:
* du känner till och följer skolans likabehandlingsplan.
 
2. Alla, både elever och personal, ska ta ansvar för sitt arbete.
Detta gör du genom att:
* du kommer i tid till lektionerna.
* du har med dig nödvändigt material.
* du koncentrerar dig på uppgifterna.
* du stänger av/lägger undan störande föremål. (Mobiltelefonförbud råder under lektionstid om inte läraren uttryckligen sagt annat.
* du äter och dricker inte i klassrummet. (Kranvatten i flaska kan medtas.)
* du vårdar ditt språk och använder inte svordomar eller skällsord.
 
3. Alla ska ta ett gemensamt ansvar för att ingen skräpar ned, klottrar eller förstör.
Detta gör du genom att:
* du är rädd om egna och andras ägodelar.
* du är rädd om skolans lokaler och utrustning.
* du håller rent och snyggt.
 
4. Skolan ska vara en rök-, snus- och drogfri miljö för alla.
Detta bidrar du till genom att:
* du inte röker, snusar, dricker alkohol eller använder droger. 
 
Konsekvenser:

Om du bryter mot skolans ordningsregler kommer minst en av följande att hända:
* omhändertagande av föremål
* hemringning
* samtal med mentor
* möte med mentor och vårdnadshavare, möte med skolledning/elevhälsoteam
* muntlig varning, skriftlig varning
* avstängning
* omplacering vid annan skolenhet
 
Den som skräpar ned eller förstör får i uppgift att återställa i ursprungligt skick eller ersätta ekonomiskt de skador som uppkommit.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan