Elevråd

På Norrbackaskolan har vi elevrådsmöte varannan vecka.

Då samlas representanter från alla klasser tillsammans med en pedagog eller rektor. 

En av eleverna är ordförande för mötet.

Elevrådet är elevernas forum för inflytande och påverkan i skolan, och vi diskuterar aktuella saker som tagits upp på klassråden och andra ämnen där eleverna behöver vara med i besluten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan