Kvalitet i skolan

Alla förskolor och skolor utarbetar varje år en kvalitetsredovisning som skickas till kommunens förvaltning.

Sammanställningen rapporteras vidare till Skolverket. Kvalitetsredovisningen är en utvärdering av hur vi arbetat med och uppfyllt målen i läroplanen. Den ligger till grund för nästa års lokala arbetsplan.

På Norrbackaskolan följer vi kontinuerligt resultaten för vår verksamhet, identifierar utvecklingsområden och förbättrar. För att du ska få en samlad bild av vår skola och vad våra elever tycker presenterar vi här resultatet inom några viktiga områden.

Hur ser resultatet ut för årskurs 3 på Norrbackaskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Hur ser resultatet ut för årskurs 4-6 på Norrbackaskolan?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Här kan du kan läsa mer om skolutvecklingen i Sigtuna Kommun..

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Hitta direkt