Om skolan

På Norrbackaskolan vill vi att alla barn skall känna trygghet,
så att de utvecklas till
harmoniska och ansvarstagande människor.
De skall få med sig de kunskaper de har nytta och glädje av både nu och i framtiden.

Verksamheten i skolan och på fritidshemmet styrs av följande begrepp:
kunskap, trygghet, ansvar och utveckling.
Dessa mål vill vi nå i samarbete med hemmen.


Norrbacksskolan har ca 380 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Det finns fyra fritidsavdelningar på skolan.


Prioriteringar
Vi på Norrbackaskolan lägger stor vikt vid att göra saker tillsammans. Det förstärker vår vi-känsla och ger större genomslag i våra aktiviteter.

Hela skolan arbetar med samma aktiviteter i matematik en gång under terminen.

Vi är även en schackskola: alla elever spelar schack i klassen och även på fritidshem. Detta har vi valt för att schack utvecklar elevernas koncentration, mönsterseende och logiskt tänkande.

Vi har många kulturinslag:
Alla elever i årskurs 1 och 4 har musik och rörelse i sitt schema.
Alla i årskurs 2 spelar blockflöjt.
Dessutom har skolan en stor kör för elever från årskurs 2 till årskurs 6.
Hela skolan sjunger tillsammans i våra omtyckta sångsamlingar tre gånger per termin.

Vi arbetar aktivt med läroplanens värdegrund mot kränkning, diskriminering och mobbning.

Varje vecka har vi klassråd och elevråd, där barnens frågor och åsikter tas tillvara.

Förskoleklassen arbetar språkutvecklande enligt Bornholmsmodellen. Grundläggande matematik och schemalagd idrott är viktiga inslag i verksamheten.

Fritidshemmet stödjer barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. I fritidshemmet är leken grundläggande liksom ett informellt och situationsstyrt lärande som bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära.
Fritidshemmet är öppet 06:30-18:00.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan