Sök på webbplatsen

Sätunaskolan år F-6

Hitta snabbt

Organisation skola

2016/2017

SÄTUNSKOLAN arbetslag:

Alla pedagoger på Sätunaskolan ingår i ett arbetslag. Arbetslaget träffas varje vecka för att organisera och leda arbetet inom laget och mellan lagen mot en hög trivsel och trygghet, samt hög måluppfyllelse för alla eleverna. Vidare träffas även kollegor i team för respektive årskurs.

Arbetslag Fb+år1

Erika Engdahl, Arbetslagsledare

Anci Häggström, Förskollärare

Jenny Löfberg, Förskollärare fa+fb

Erika Engdahl,  klasslärare 1a

Josephine Edlund, klasslärare1b

Therese Hedberg, lärare år 1

Inger Eriksson, fb

Azemina Setka, år 1

Hasija Ganibegovic, år 1

Parvaneh Hojat Jalali, år1+2

 

Arbetslag Fa+år2:

Yvonne Svalvik, Arbetslagsledare

Yvonne Svalvik, förskollärare

Nusin Grama, klasslärare 2a

Cecilia Lavenius, klasslärare 2b

Helena Gustafsson, fa

Parasto Said Bismilah, fa

André Markusson, fab+år2

Christine Lind, år 2

Anna-Karin Ovsiannikov, år 2

Mathias Eriksson, vaktmästare

 

3-4:

Anders Åberg, Arbetslagsledare

Maria Hauptmann, klasslärare 3a

Jeanette Rigvald, klasslärare 3b

Ann Smeeton-Wilkinson, lärare år 3+2

Martin Akdogan, klasslärare 4a

Stefan Gustavsson, klasslärare 4b

Carina Nylander, slöjdlärare

Bob van den Eijkhof, år 3

Anders Åberg, år 3

Lena Thelenius, år 4

(Iris Ganibegovic, år 4)

 

5-6:

Conny Rydqvist, Arbetslagsledare

Maria Asén, klasslärare 5a

Malin Holmgren, klasslärare 5b

Nenne Andersson, klasslärare 6a

Hanna Rosén-Schlaug, klasslärare 6b

Andreas Lindström, slöjdlärare

Daniel Hägg, musiklärare/it pedagog

Ann Karyd, år 5

Barbro Karlberg, år 5

Xavier Boisard, år 6

 

Kompassen/Fbk:

Carola Hult, Arbetslagsledare

Anna-Karin Sjöström, spec

Madeleine Eldelöf, spec

Katarina Kjellberg, spec

Ulla Nestor, Fbk

Zanko Masifi, Fbk

  

Administrativt team:

Eva-Lena Carlstedt, administraör

Anneli Hultin, Rektor

Jenaette Lindberg, Biträdande rektor

 

Elevhälsa:

Varje tisdag, onsdag och fredag finns skolsköterska Patricia Nyholm från elevhälsan hos oss på Sätunaskolan. Kurator Lisa Eckerbom finns på palts varje tisdag.  

 

Köksteam:

Från kommunens matenhet finns kökschef Pernilla på plats tillsammans med sitt team Robert och Ellinor.  

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan