Om skolan

I samband med att det gamla folkskoleväsendet upphörde och dess ersättare, enhetsskola, eller grundskolan, sjösattes av statsmakterna, uppstod i Sigtuna stad, under 1960-talet, krav på uppförande av en högstadieskola.

Före färdigställandet av S:t Olofs skola 1968 på f.d. internatläroverket Sigtunaskolans kulle i staden bedrevs högstadieundervisning under ett begränsat antal år i provisoriska lokaler på Sigtunaskolan.



En tillbyggnad till S:t Olofs skola uppfördes 1974 PREST-huset för undervisning främst i praktiskt-estetiska ämnen. Här finns fortfarande institutionerna för musik, bild, textilslöjd och hem- och konsumentkunskap. S:t Olofs skola var från sin tillkomst fram till 1991 huvudskolan i Sigtuna rektorsområde med plats för områdets pedagogiska och administrativa ledning, det vill säga rektor och studierektor. S:t Pers skola - den siste skolbyggnaden som uppfördes i Sigtuna stad under folkskoletiden - fungerade 1968-1991 som låg- och mellanstadieskola i Sigtuna rektorsområde. Skolan administrerades av skolledningen på S:t Olofs skola.

Många av de lärare som började jobba på S:t Olofs skola då verksamheten startade arbetade också kvar här tills de gick i pension. Lena Blix, som sedan var rektor på skolan mellan 2007-2010 började till exempel här 1970.

Sedan 1984 har Hällsboskolan funnits på S:t Olof, och många lärare har under åren undervisat de elever som gått i Hällsboklasserna. Hällsboskolan är idag en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten men samarbetet fortsätter.

Elevantalet har genom åren varierat mellan 250 och 350. Idag är skolan en 7-9 skola men under många år gick även elever ur år 6 här. Det som ursprungligen var en stor elevhall på entréplanet togs i anspråk för skolbibliotek och undervisningslokaler under 1993. Inför läsåret 2011-2012 återskapades en stor del av dessa elevutrymmen genom en ombyggnad.

Genom åren har skolan präglats av höga studieresultat och en god stämning som kommer genom att alla känner alla. 1992 och 1994 var niornas betygssnitt högst i länet. De sex senaste åren har avgångselevernas genomsnittliga meritvärde varit det högsta bland kommunens skolor. Skolan har också en lång tradition av att arbeta med Internationalisering, och under åren har hundratals elever deltagit i vanligtvis EU-finansierade resor i Europa. Elever har besökt Pompeji i Neapel, Hagia Sofia i Istanbul, Förintelsens minnesmärken i Polen och mycket mer. Vi har utnyttjat flera olika nätverk; bland annat Comenius och ELOS.

Inslaget av kulturella aktiviteter har också varit stort. Musikaler, krogshower, skolspex och julshower har satts upp genom åren. Dessutom har elever på skolan spelat in skivor och gett ut böcker. Vid sidan av att skolan håller fokus på våra kärnområden – trygghet och hög måluppfyllelse – försöker vi också erbjuda en utbildning som tar tillvara elevernas intressen. På idrottsområdet erbjuder vi inför HT 2014 flera idrottsprofiler.

Skolan vill också profilera sig inom ämnet matematik, och 46 elever i skolår 7-9 har valt att fördjupa sig i ämnet inom ramen för elevens val. Detta innebär att de läser 120-180 minuter extra matematik per vecka. Ungefär hälften av dessa elever arbetar på en grundläggande nivå och den andra hälften på en avancerad nivå. Skolan samarbetar med Arlandagymnasiet i denna satsning, och Christoffer Nottberg kommer till oss och undervisar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation