Sök på webbplatsen

S:t Pers skola

Hitta snabbt

S:t Persskolans trygghetsråd

Ingen elev på S:t Pers skola ska bli utsatt för kränkande behandling. Vi ska skapa goda relationer och ett öppet klimat där alla som är och arbetar på skolan känner sig trygga och välkomna. Vi har goda rutiner för att upptäcka, förebygga och utreda kränkande behandling.

 

Skolans trygghetsråd är en del av det arbetet.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan