Organisation och kontaktuppgifter

Skolan är organiserad i tre arbetslag. Nedan hittar du telefonnummer till fritidshemmen samt rektor och annan personal på skolan. I vänstermenyn finns de olika arbetslagen presenterade.

 • A

  Förskoleklass, åk.1, 2, 3, 4, 5, 6 och FBK
 • B

  Förskoleklass,  åk 1, 2, 3, 4, 5 och 6
 • C

  Förskoleklass, åk.1, 2, 3, 4, 5 och 6

  Rektor: Päivi Säteri 08-597 837 05                 
  Bitr. rektor Anna-Lena Holm 08-597 837 01
  Expedition: Christina Forssman 08-597 837 00
  Vaktmästare: Johnny Österlund 08-597 837 09
  Stefan Fastlund
  Köksansvarig: Eva Siivikko 08-597 837 08
  Skolsköterska: Britt-Inger Fernaeus 08-597 837 04
  Skolpsykolog: nås via skolsköterska
  Skolkurator: Claes-Göran Pernler nås via skolsköterska
  Förberedelseklass 073-666 32 04
  Verksamhetsledare:
  F-3 Annette Åhman 073-666 52 xx
  4-6 Gunilla Andersson 073-666 52 35
  Fritids David Frisk 073-666 52 33
  Fritidshem:
  Björkens fritidshem 08-597 837 16
  Kastanjens fritidshem 08-597 837 12
  Ruinens fritidshem 08-597 837 14
  Årskurs 2 fritidshem 08-597 837 15
  Årskurs 3-4 fritidshem 08-597 837 19

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan