Renovering

2016-05-12

S:t Pers skola renoveras

S:t Per invigdes 1957 och var då en skola för elever upp till årskurs 9. Under dessa snart 60 år har endast mindre renoveringar och anpassningar gjorts. Det är många av våra nuvarande elevers föräldrar som gått på S:t Per och säkert känner Ni väl igen Er i våra lokaler.

Under renoveringstiden, som är beräknad att vara klar till starten av höstterminen 2019 vad gäller alla undervisningslokaler (arbete kommer fortfarande att ske i personal- och administrationsdelen), kommer våra yngsta elever att ha sina lokaler på ”Lilla S:t Per” i Hällsbo.

Men nu är det dags för en mer genomgripande renovering och anpassning till dagens krav på lokaler. S:t Per ska bli en två-parallellig skola för ca 350 elever i årskurserna F-6 och förberedelseklass. Varje årskurs kommer att förfoga över två klassrum, två grupprum, ett allrum, egen ingång med kapprum och toaletter. För årskurs F-3 är lokalerna också anpassade för fritids. Slöjdsalar, bildsal, musiksal och lokal för hem- och konsumentkunskap kommer också att finnas.

Första etappen startade i januari -16 och de lokaler som nu är under renovering kommer att vara klara för inflyttning efter sommarlovet. Nästa etapp kommer att starta i september och omfattar hus G, längan där våra nuvarande 2:or går, och blir inflyttningsklar till hösten -17. Därefter är det F- husets tur som ligger mot Björkgatan och till sist är det G- huset närmast S:t Persruinen som ska renoveras.

En helt ny skola för elever i årskurserna F-6 kommer att byggas vid Sigtuna stadsängar och är planerad att vara inflyttningsklar då S:t Per är färdigrenoverad.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan