Nästa etapp i renoveringen av S:t Per

2016-10-05

Nu har nästa etapp av renoveringen av S:t Pers skola startat. Det är G-huset, längan mot S:t Persgatan, som nu står på tur. Klassrummen kommer att bli klara för inflyttning till starten av ht-17. Den här gången påverkar det inte så mycket av vår skolgård utan det mesta av staket, baracker och containrar är placerade utanför skolområdet. Dock har byggentreprenören tagit ett antal av P-platserna i backen på Björkgatan i anspråk som uppställningsplats. För att undvika trängsel och risksituationer med backande bilar o.dyl. hänvisar skolan till ”gamla busshållplatsen” på S:t Persgatan som avlämningsplats av elever på morgnarna.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan