Sök på webbplatsen

S:ta Gertrud skola

Hitta snabbt

Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar i första hand förebyggande med hälsobesök, hälsoupplysning, vaccinationer och med att uppmärksamma barnens arbetsmiljö i skolan.

Elevhälsan samverkar med föräldrar och skolans personal för elever som är i behov av extra stöd. Inom elevhälsan arbetar förutom kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare även hörsel- och specialpedagog.
Mer information hittar du via länkarna till höger.

Vår skolsköterska Annelie Nord finns på S:ta Gertrud:
Alla dagar utom torsdag                       
Tel:  08-591 260 39  
E-post:   annelie.nord följt av   @sigtuna.se


Tid hos vår skolläkare Lena Järte bokas hos skolsköterskan.
 

Elevhälsoteam på S:ta Gertruds skola

Rektor Erika Björklund 08-591 260 19
Skolsköterska Annelie Nord 08-591 260 39
Kurator Claes-Göran Pernler 08-597 836 06
Specialpedagog Niclas Cederkäll  
Speciallärare Eva Lagerdahl  

 

Kontakt med skolpsykolog ordnas vid behov via Elevhälsan.

E-post till Erika, Annelie och Claes-Göran: 
fornamn.efternamn följt av    @sigtuna.se 

E-post till våra speciallärare/specialpedagoger:
fornamn.efternamn  följt av  @edu.sigtuna.se

(Inga å, ä eller ö i e-postadresser.)

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation